0
Історія виникнення порт-катетерної системи

Імплантаційні системи постійного судинного доступу (порти) були запропоновані для використання в медичній практиці д-ром Мюллером (США) в 1984р. Необхідність в таких пристроях була зумовлена стрімким розвитком хіміотерапії онкологічних та онкогематологічних захворювань, введенням нових схем лікування бактеріальних, вірусних та грибкових захворювань, розширенням показань для проведення парентерального харчування та формуванням такого деонтологічного терміну як «якість життя пацієнта».

 

Враховуючи переваги використання імплантаційних систем в порівнянні з іншими методами парентерального введення лікарських препаратів та розчинів (див. таб. №1), їх використання стало «золотим стандартом» при:

  • Хіміотерапії
  • Постійній чи рекурентній антибіотикотерапії
  • Введенні противірусних та фунгіцидних препаратів іммуносупресивним хворим
  • Тривалому парентеральному харчуванні
  • Лікуванні синдрому хронічного болю
  • Постійному введенні вазодилятаторів при первинній легеневій гіпертензії
  • Лікуванні уродженних гематологічних захворювань, що потребують постйної періодичної трансфузії крові чи її препаратів.

 

Таблиця №1. Частота інфекційних ускладненнь в залежності від типу катетера.

Тип катетера

Частота інфікування (випадок/1000 катетерів/днів)

Звичайний центральний венозний катетер

2,79 (2,00 - 4,50)

Катетер типу Hickman/Broviac

1,80 (1,00 – 2,92)

Імплантаційний венозний порт

0,20 (0 – 2,70)

 

Компанія Perouse Medical (Франція) виробляє імплантаційні системи з 1988р.

За цей час розроблені різні моделі та типи портів, які комплектуються відповідними катетерами. Імплантаційна система складається з катетеру (який вводиться у верхню або нижню порожнисту вену, периферійну артерію, епідуральний чи перитонеальний простір) та резервуару з силіконовою мембраною (власне порт), з’єднаного з катетером та імплантованого під шкірою. Під час черезшкірної пункції мембрани забезпечується безпосереднє введення препарату чи розчину у просвіт судини чи відповідної порожнини.

Порти серії Polysite1000 виготовляються з поліоксиметилену, речовини, що характеризуюється високою біосумісністю та інертністю відносно лікарських препаратів. Резервуари цієї серії не ретгенконтрастні. Венозні та артеріальні порти комплектуються спеціальними товстостінними силіконовими катетерами відповідного розміру.  Всі катетери рентгенконтрастні та мають додаткові маркери через кожні 5 см на довжині 30-40см.  Катетер, яким комплектується спинномозковий порт, виготовлено з поліуретану, він має рентгенконтрастні маркери  через кожний 1 см на довжині 15 см.

Порти серії Polysite 2000, 3000 та 4000 титанові, зовні покриті поліоксиметиленом. Завдяки вмісту титану ці порти є рентгенконтрастними та мають невеликий об’єм.  

Мікро-порти серії Polysite2000 відрізняються найменшою вагою та розмірами в порівнянні з іншими виробниками.

Порти всіх серій сумісні з МРТ та КТ.

Продукція має міжнародні сертифікати ISO 9001, EN ISO 13485 та зареєстрована в Україні.

На данний час, згідно з рекомендаціями провідних організацій з контролю за нозокомітальними інфекціями (CDC (США), CTNIN (Франція) та ін.) імплантаційні системи використовують в тих випадках, коли необхідність в постійному чи періодичному внутрішньовенному введенні препарату становить більше 2 місяців чи менше у випадку іммуносупресивних хворих.

 

Частота використання імплантованих венозних портів постійно зростає як у дорослих пацієнтів, так і у дітей. За статистикою у 2012р. було імплантовано 700 000 систем (див.таб. №2).

Таблиця №2. Кількість імплатантованих систем (2012р.)

Північна Америка

400 000 систем/рік

Європа

250 000 систем/рік

Інші країни

50 000 систем/рік

Усього

700 000 систем/рік